Varaosamaailma takuu- ja palautusehdot

Varaosamaailman palautus- ja takuuehdot 3.1.2022 alkaen

Yleiset takuuehdot

Tuotteiden takuu määräytyy tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Takuu kattaa tuotteessa takuuaikana ilmenevät materiaali- ja valmistevirheet mutta ei normaalista kulumisesta, asennus- tai käyttövirheestä tai ulkoisesta tekijästä johtuvia vaurioita.

Varaosamaailma voi tutkia takuun edellytykset itse tai toimittaa tuotteen edelleen kolmannelle osapuolelle takuukäsittelyä varten.

Varaosamaailmalla on oikeus valintansa mukaan korjata virheellinen tuote, toimittaa korvaava tuote, myöntää virhettä vastaava hinnanalennus tai palauttaa kauppahinta.

Asiakkaan on tarkastettava tuote huolellisesti heti sen toimituksen jälkeen. Reklamaatio virheellisestä tuotteesta tai toimituksesta on tehtävä Varaosamaailmalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Varaosamaailman vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen tuotteen arvonlisäverottoman hinnan määrä. Varaosamaailma ei vastaa mistään tulon tai voiton menetyksestä tai muusta välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

Takuumenettely

Virheestä on reklamoitava 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Varaosien osalta on täytettävä Varaosamaailman takuuhakemus, joka on toimitettava yritysmyyntiin 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Saapunut takuuhakemus otetaan käsittelyyn viiden (5) arkipäivän kuluessa yritysmyynnissä.

Toimita ohjeistuksen mukaiset dokumentit sekä vaurioituneet osat
yritysmyyntiin.  Asiakkaan tulee säilyttää muut takuutapauksen korjaukseen käytetyt osat takuukäsittelyn ajan ja palauttaa ne pyydettäessä Varaosamaailmalle tutkittavaksi.
Takuutapaus käsitellään Varaosamaailman ja alkuperäisen ostajan välillä.
Varaosamaailma ei käsittele takuuasioita kolmansien osapuolien kanssa, jotka
eivät liity alkuperäiseen kauppasuhteeseen.

Kustannusten korvaaminen takuun piiriin kuluvien varaosien osalta

Korvattaviin kustannuksiin voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti ajoneuvon vian etsinnästä aiheutuvia kustannuksia, jos vian aiheuttaja on takuun piiriin kuuluvan varaosan virheellisyys. Korjauksiin ja vianhakuun käytetty aika korvataan enintään Haynes Pro -ohjelman mukaisten työaikojen mukaan jos vianaiheuttaja on takuun piiriin kuuluvan varaosan virheellisyys.

Vianhausta korvataan kuitenkin sähkötyön osalta enintään 1 tunnin työ ja mekaanisen työn osalta enintään 0,5 tunnin työ, ellei toisin ole erikseen sovittu Varaosamaailman yritysmyynnin kanssa.

Korjauskustannuksiin mahdollisesti liittyvän laskutuslisän tms. lisät korvataan enintään 10 eurolla (sis. alv) kuitenkin niin, että pientarvikelisä saa olla enintään 3 % vaihtotyön kuluista.

Matkakuluja, sijaisautoa ja muita vastaavia välillisiä tai epäsuoria kustannuksia ei korvata.

Takuuhakemus

Varaosia koskeva takuuhakemus tulee täyttää huolellisesti ja toimittaa yritysmyyntiin. Takuuhakemukseen tulee liittää:

 • Varaosan ostolähete
 • korjaamon eritelty kustannusarvio aiheutuvista työkuluista ja muista mahdollisista takuukorjaukseen liittyvistä kuluista perusteluineen
 • selvitys varaosien alkuperäisestä asennuksesta (työmääräys tai laskukopio, joka osoittaa myydyn tuotteen aiemman asennuksen takuutyön kohteeseen).
 • kustannuksiin ei sisällytetä vaihdettavan varaosan hintaan.

Vaadittavat työkustannukset on eriteltävä laskussa ja kustannusarviossa riveittäin työsuoritteiden ja -vaiheiden mukaan (vian etsintä ja vaihtotyö erikseen).

Takuuhakemuksessa tulee ilmoittaa erikseen, mikäli asiakas haluaa käyttää hyväkseen Gates Tech Partner -takuuehtoja. Ennen 1.1.2018 asennettujen sarjojen osalta noudatetaan Gatesin laajennetun työkalutakuun ehtoja, jolloin alkuperäisessä työmääräyksessä pitää olla kirjattuna mitä erikoistyökalua asennustyössä on käytetty (Gates-erikoistyökalun tuotenumero tai OE työkalunumero).

Tuotteen käsittely

Asiakkaan tulee toimittaa tuote Varaosamaailman tutkittavaksi. Jos hakemus koskee tuotesarjaan kuuluvaa tuotetta, on koko tuotesarja luovutettava samalla kertaa tutkittavaksi. Tuotteet ennenaikainen hävittäminen estää sen hyväksymisen takuun piiriin.

Asiakkaan on varmistettava, että sen Varaosamaailmalle toimittaman tuotteen mahdollisesti sisältämät asiakkaan tai kolmannen tahon tiedot on asianmukaisella tavalla varmuuskopioitu ja/tai poistettu. Varaosamaailma ei vastaa tiedoista, jotka mahdollisesti häviävät takuutarkastuksessa tai muuten tuotetta käsiteltäessä.

Tutkimuksen yhteydessä tuote voidaan joutua purkamaan tai rikkomaan. Varaosamaailma ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvaa vahinkoa, jos virhe ei kuulu takuun piiriin.

Varaosamaailmalla on oikeus hävittää tuote, jota asiakas ei ole noutanut 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu siitä, ettei virhe kuuluu takuun tai Varaosamaailman virhevastuun piiriin ja tuote on noudettavissa. Varaosamaailmalla on oikeus periä hävittämiskulut asiakkaalta.

Yritysmyynnin tuotteiden yleiset palautusehdot

Asiakas voi palauttaa ostamansa tuotteen Varaosamaailmalle 30 päivän kuluessa sen ostamisesta seuraavin edellytyksin

 • Tuotteen on oltava käyttämätön ja myyntikelpoinen.
 • Pakkauksen tuotemerkintöineen on oltava ehjä ja siisti eikä siinä saa olla ostajan omia merkintöjä, leimoja, tarroja tai muuta alkuperäisestä pakkauksesta poikkeavaa.

Runkopalautusohjeet:

 • Runko tulee palauttaa ehjässä, uuden tuotteen myyntipakkauksessa. Pakkauksen merkinnät on oltava luettavissa.
 • Rungon tulee olla palautuskelpoinen, tarkemmat tiedot tästä saat tarvittaessa myyjältä.

Palautettaviksi ei hyväksytä:

 • poistohinnoiteltuja tuotteita
 • tehdastilaus- tai toimitusmyyntituotteita (TT).
 • räätälöityjä tuotteita
 • muokattuja tuotteita
 • vajaita sarjoja.
 • tuotteita, joita on yritetty asentaa ajoneuvoon.
 • tuotteita, joihin on kiinnitetty hintalappu tai muita merkintöjä, joita ei voi poistaa.
 • tuotteita, joiden pakkaukset eivät ole myyntikelpoisia.

Varaosamaailma maksaa palautetusta tuotteessa seuraavan hyvityksen:

 • 14 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: asiakkaan tuotteesta maksama hinta.
 • 14-30 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: 80 % tuotteen veloitetusta nettohinnasta.
 • Yli 30 päivän kuluessa ostopäivästä palautettu tuote: 0 % tuotteen veloitetusta nettohinnasta

Hyväksytyn takuuhakemuksen laskutusohjeet

 • Asiakas voi laskuttaa Varaosamaailmaa hyväksytystä takuuhakemuksesta takuu- ja palautusehtojen mukaan saatuaan laskutusluvan tuotereklamaatiokäsittelystämme.
 • Laskun tulee olla päivättynä päivälle, jolloin asiakas on saanut tuotereklamaatiokäsittelystämme laskutusluvan.
 • Laskulla tulee käyttää Varaosamaailman antamaa viitettä.

Lasku tulee toimittaa skannauspalveluumme PDF-muodossa tai verkkolaskuna.

Verkkolaskuosoitteemme on:

Yritys: Varaosamaailma Oy

Y-tunnus: 1780255-2

Verkkolaskuosoite: 003717802552

OVT-tunnus: 003717802552

Välittäjä: Ropo Capital

Välittäjän tunnus: 003714377140

 

Laskun voi toimittaa myös skannauspalveluumme alla olevaan osoitteeseen. Tiedoston on oltava PDF muodossa.

VaraosaMaailmaOy@mail.paletteoy.readsoftonline.com